- Denna sida avser koncernen Xavitech AB -

Koncernen Xavitech AB är ett publikt aktiebolag.
Xavitech ABs aktie handlas sedan den 29 mars 2017 på NGM Nordic MTF.

Kontaktperson för IR relaterade frågor:
Lena Sundsvik, VD Xavitech AB
info@xavitechgroup.se

För frågor angående innehållet på sidan,
vänligen maila till info@xavitech.com

Styrelsen för Xavitech beslutade 2019-11-01 att flytta pumpverksamheten till det helägda dotterbolaget som byter namn till ”Xavitech Micropumps AB”, detta för att skapa de bästa förutsättningarna till en lönsam pumpverksamhet.

AKTIENAMN: XAVI MTF B
ISIN-KOD: SE0003088541

Styrelse, ledande befattningar och revisor • Lena Sundsvik (VD Xavitech AB)

  Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Xavitech och Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 0.

 • Lars Save (Styrelseordförande)

  Lars har följt Xavitech under många år och var en av de tidiga investerarna innan bolaget var noterat. Lars är styrelseledamot och VD i ett större antal noterade och onoterade bolaget inom främst informationsteknik och IT. Största aktuella annat engagemang är som VD och koncernchef för Empir Group AB, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden.

 • Pontus Puljer (Ledamot)

  Har en bakgrund med ledande befattningar inom främst bank, försäkring, pension och telekom. Är idag delägare och senior kundansvarig på Professionals Nord, med ansvar för att skapa nya och förädla befintliga affärsrelationer i Norrland. Driver eget bolag inom bland annat coachning. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 500st

 • Henrik Sjöström (VD Xavitech Micropumps AB)

  Henrik tog över som vd för Xavitech 2018. Han kommer att leda Xavitech framåt med ökat fokus på marknadsföring, försäljning, lönsamhet och ett bredare produktutbud. Civilingenjör med inriktning inom industriell ekonomi och marknadsföring. Lång erfarenhet av ledarskap och försäljning. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 0

Revisor

Bolagets revisor är Johan Fransson

JF Revision AB
Propellervägen 4B
183 62 TÄBY

www.jfrevision.se

Ägarstruktur


Namn
A-aktier
B-aktier
% kapital
% röster
Empir Group AB 335 000 8 880 500 41,85% 42,41%
KIW AB 150 000 905 823 4,79% 5,35%
JRS Asses Mang AB 1 059 191 4,81% 4,70%
Alfanode AB 1 011 832 4,60% 4,49%
Mats Berlin 901 927 4,10% 4,01%
Lars Save Privat 700 000 3,18% 3,11%
Bengt Lindström 629 563 2,86% 2,80%
Nordnet Pension AB 566 413 2,57% 2,52%
SH&E AB 15 000 500 000 2,34% 2,35%
S-Bolagen AB 416 667 1,89% 1,85%
Övriga ägare 5 948 050 27,01% 26,41%
Totalt 500 000 21 519 966 100% 100%

Informationen på sidan uppdaterades senast 2020-08-26