Mikropumpsbolaget Xavitech AB är ett publikt aktiebolag. Xavitechs aktie handlas sedan den 29 mars 2017 på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB.

Kontaktperson för IR relaterade frågor:
Henrik Sjöström
0611 – 55 61 00
henrik.sjostrom@xavitech.com

För övriga frågor, vänligen skicka frågor till xavitech@xavitech.com

AKTIENAMN: XAVI MTF B
ISIN-KOD: SE0003088541

Styrelse, ledande befattningar och revisor  • Johan Stenberg (ordförande)

    Grundare och idag styrelseordförande för Xavitech. Har en bakgrund inom projektledning och försäljning. Som tidigare VD för ett medicintekniskt publikt bolag har han både erfarenhet och kunskap inom finansiering, återförsäljarnätverk, expansion och bolagsförsäljning. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 500 000st A-aktier samt 350 000st B-aktier.

  • Marcus Johansson (Ledamot)

  • Pontus Puljer (Ledamot)

    Har en bakgrund med ledande befattningar inom främst bank, försäkring, pension och telekom. Är idag delägare och senior kundansvarig på Professionals Nord, med ansvar för att skapa nya och förädla befintliga affärsrelationer i Norrland. Driver eget bolag inom bland annat coachning. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 500st

  • Henrik Sjöström (VD)

    Henrik tog över som vd för Xavitech 2018. Han kommer att leda Xavitech framåt med ökat fokus på marknadsföring, försäljning, lönsamhet och ett bredare produktutbud. Civilingenjör med inriktning inom industriell ekonomi och marknadsföring. Lång erfarenhet av ledarskap och försäljning. Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 0

 

Revisor

Johan Lindström är bolagets revisor. Adress: Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand

 

Ägarstruktur


Namn
A-aktier
B-aktier
% kapital
% röster
Johan Stenberg 500 000 414 830 35,97% 46,49%
Poularde AB 306 745 12,06% 10,08%
CBLDN-BARCLAYS BANK (SUISSE) 225 750 8,88% 7,42%
Almi Invest Mitt AB 125 413 4,93% 4,12%
Calectro AB och Calectro Holding AB 122 474 4,82% 4,02%
Övriga ägare 848 121 33,35% 27,87%
Totalt 500 000 2 043 333 100% 100%